जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

विधालयको पठनपाठनको समयावधि सम्बन्धमा ‍। #haripurmun #Notice

आर्थिक वर्ष: