जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

विनय पौडेल

ईमेल: 
mail8haripurmun@gmail.com
फोन: 
९८४४४४३८११
Section: 
प्रशासन र जिन्सी शाखा