जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

विषेशज्ञको सुचिकृत सम्बन्धी सुचना । (शिक्षा शाखा)

विषेशज्ञको सुचिकृत सम्बन्धी सुचना । (शिक्षा शाखा)

#Haripur #Education #Notice

आर्थिक वर्ष: