जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

साना व्यवसायिक विकास केन्द्र पकेट कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना । (तेस्रो पटक प्रकाशित )

आर्थिक वर्ष: