जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक बिदा बारे सुचना ।

सार्वजनिक बिदा बारे सुचना ।

#Holiday #Haripur #HaripurMun

URL: www.haripurmun.gov.np

Twitter : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: