जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

स्वीकृत नामावली, लिखित परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: