जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

हरिपुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सुचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सुचना ।
#StaySafe #StayVigilant #StayHome
Visit us : www.haripurmun.gov.np
Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: