जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

२०७४/१२/१३ गते, हरिपुर नगरपालिकालाई खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दाका केहि झलकहरु