जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पुजा साह कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9807667111
अजिज मिया कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५ को कार्यालय 9814864687
मन्जु थापा बस्नेत कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9843663438
बिलट चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - २ 9861213618
बिरेन्द्र कुमार साह कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ३ 9807615106

Pages