जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक खर्चको  सारांश विवरण | 

हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक खर्चको 
सारांश विवरण | 

दस्तावेज: 

आ.व. २०७५/०७६ को आम्दानी को सारांश विवरण |

हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत आ.व. २०७५/०७६ को आम्दानी को 
सारांश विवरण | 

दस्तावेज: 

Pages