जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७४/७५

नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण

नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण वडा न. १ देखि ९ सम्म वडागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

वार्षिक पेशा व्यवसाय करको दर

आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ वार्षिक पेशा व्यवसाय करको दर ,

 हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही

दस्तावेज: 

Pages