जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७४/७५

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना |

हरिपुर नगरपालिकाको विभिन्न कामहरुको सूचना | 

हरिपुर नगरपालिकाको विभिन्न कामहरु गर्नेबारे गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना | 

Pages