जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७४/७५

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मेकानिकल सामाग्री)

हरिपुर नगरपालिकाद्वारा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मेकानिकल सामाग्रीको बोललपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

Pages