जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

किसानहरूलाई यान्त्रिकरण सामाग्रीहरू वितरण

यस हरिपुर नगरपालिका ले नगरका किसानहरूलाई विभिन्न कृषी यान्त्रीकरणका उपकरणहरू यान्त्रिक मिनिटेलर, पम्पिसेट, मोटर, कुटी काट्ने मेसिन, स्प्रे ट्याङ्की, धान काट्ने रिपर लगायतका सामाग्रीहरू प्रदान गरेको छ ।
#Haripur #HaripurMun #DevelopingHaripur #Agriculture
More info : www.haripurmun.gov.np
Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: