जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धी सुचना

आर्थिक वर्ष: