जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सुचना ।

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सुचना ।
#Relief #ReliefPackage #Corona #COVID-19 #Haripur #HaripurMun #StaySafe
Visit Us : www.haripurmun.gov.np
twitter @haripurmun

आर्थिक वर्ष: