जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नोवेल कोरोना (COVID-19) भाईरसको संक्रमण र रोकथामका उपाय सम्बन्धी आपतकालिन बैठक

आर्थिक वर्ष: