जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

यस न.पा.को बैंक खाता संशोधन भएको सुचना ।

यस न.पा.को बैंक खाता संशोधन भएको सुचना ।
#Haripur #HaripurMun #Notice
Visit Us : www.haripurmun.gov.np
Twitter Handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: