जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

वडा नं. 1 र 8 मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितरण

यस हरिपुर न.पा. ले विधमान कोरोना भाईरस (COVID-19 ) माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सम्पुर्ण वडामा सामाग्रीहरु वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. 1 र 8 मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ
#Corona #COVID-19 #Haripur #HaripurMun #StaySafe
Visit Us : www.haripurmun.gov.np
twitter @haripurmun.

आर्थिक वर्ष: