जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

शिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना संशोधन बारेको सुचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना संशोधन बारेको सुचना । More info: www.haripurmun.gov.np Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: