जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

शिलबन्दी दरभाउपत्र (बोलपत्र ) स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

शिलबन्दी दरभाउपत्र (बोलपत्र ) स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |
#Haripur #HaripurMun
More info: www.haripurmun.gov.np
Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: