जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।

#Haripur #HaripurMun

More info: www.haripurmun.gov.np/

Twitter handle: @haripurmun  

आर्थिक वर्ष: