जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७९/८०

वडा नं. २ का आगलागि पिडित हरुलाई तकिया,झुल,मेट्रेस, त्रिपाल लगायतका सामाग्रीहरु वितरण

हरिपुर नगरपालिका वडा नं. २ का आगलागि पिडित हरुलाई यस हरिपुर नगरपालिका कार्यालयले तकिया,झुल,मेट्रेस, त्रिपाल लगायतका सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ ।

बजार ठेक्का सम्बन्धी हरिपुर नगरपालिकाको दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

बजार ठेक्का सम्बन्धी हरिपुर नगरपालिकाको दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

Pages