जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक पदको प्रयोगात्मक, अमिन पदको लिखित परीक्षा र फिल्ड सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वाता परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

Pages