जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

सम्पुर्ण वडाहरूमा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिकाले सम्पुर्ण वडाहरूमा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका केही झलक हरु....

#Haripur #Agriculture #HaripurMun

वडा नं. १ मा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिकाले वडा नं. १ मा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका केही झलक हरु....

Pages