जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

२०७७।०८। ११ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारेको,खेलकुद समितिलाई रकम,हरिपुर बजारको बाटो खुलाउने,उपभोक्ता समिति गठन,सफ्टवेयर खर्च व्यवस्थापन) 

२०७७।०७। २५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (बजारको घरभाडा,डुवान क्षेत्र पानी निकास,कोभिड १९ अस्पताल,ब्रम्हकुमारी राजयोग,घरभाडा भुकतानी )

Pages