जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

हरिपुर नगरपालिका को TOR खरिद सम्बन्धि सूचना... !!

हरिपुर नगरपालिका को TOR खरिद सम्बन्धि सूचना... !!

#Haripur #HaripurMun 

आर्थिक वर्ष: