जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामाग्री वितरण

आर्थिक वर्ष: