जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

वडा नंं ९पिडारीमा वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनबाई कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन

यस हरिपुर नगरपालिकाको वडा नंं ९पिडारीमा वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनबाई कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन भएको छ । उक्त कार्यक्रमका केहि झलकहरु.....
#Haripur #HaripurMun #SarbajanikSunuwai
Visit Us : www.haripurmun.gov.np
twitter @haripurmun

आर्थिक वर्ष: