जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।०३।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 06/19/2020 - 13:41 PDF icon २०७७।०३।०१ गतेको कार्यपालिकम वैठक.pdf

२०७७।०१।२८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 06/19/2020 - 13:32 PDF icon २०७७।०१।२८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू.pdf

२०७७।०१।२१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 05/05/2020 - 20:17 PDF icon २०७७।०१।२१ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७६।१२।२० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 04/02/2020 - 19:56 PDF icon २०७६।१२।२० को कोरोना भाइरस निर्णय.pdf

२०७६।१२।१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:03 PDF icon २०७६।१२।१७ को कोरोना भाइरस निर्णय.pdf

२०७६।१२।०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:02 PDF icon २०७६।१२।०२ को निर्णय.pdf

२०७६।११।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:01 PDF icon २०७६।११।२२ को निर्णय.pdf

२०७६।११।१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:00 PDF icon २०७६।११।१७ को निर्णय.pdf

२०७६।११।०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:59 PDF icon २०७६।११।०४ को निर्णय.pdf

२०७६।१०।१८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:58 PDF icon २०७६।१०।18 को निर्णय - मलेप प्रतिकृया.pdf

Pages