जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (पुर्वाधार कर जिम्मा सम्बन्धमा)

७७/७८ 11/01/2020 - 10:43 PDF icon २०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।०६। २० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 10/07/2020 - 12:24 PDF icon २०७७।०६।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०६।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (सेनेटरी प्याड,स्वयमसेवक शिक्षक,५ बेड कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मचारी करार )

७७/७८ 09/21/2020 - 07:31 PDF icon २०७७।०६।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।२८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (पर्यटन मन्त्रालयको आयोजना छनोट )

७७/७८ 09/17/2020 - 08:18 PDF icon २०७७।०५।२८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७७/७८ 09/17/2020 - 08:15 PDF icon २०७७।०५।१७ गतेको कार्यापालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (पोखरी निर्माण, बिशेष समपुरक कोष,राजश्व छुट )

७७/७८ 09/17/2020 - 08:13 PDF icon २०७७।०५।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०४।३० गतेको कार्यपालिकाको वैठक (आय व्यय तथा प्रगति समिक्षा )

७७/७८ 09/04/2020 - 16:43 PDF icon २०७७।०४।३० गते कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०४।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (ठेक्काको म्याद सम्बन्धमा)

७७/७८ 09/04/2020 - 16:41 PDF icon २०७७।०४।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०४।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (करार कर्मचारीको म्याद थप सम्बन्धमा)

७७/७८ 09/04/2020 - 16:36 PDF icon २०७७।०४।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०३।३१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७६/७७ 07/21/2020 - 17:56 PDF icon २०७७।०३।३१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

Pages