जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

#haripurmun #Notice #Education #vacancy

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) पदपुर्ती सम्बन्धी सुचना ।

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) पदपुर्ती सम्बन्धी सुचना ।

#haripurmun #Notice #Education #vacancy

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun .

Pages