जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

वडा नं. 1 र 8 मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितरण

यस हरिपुर न.पा. ले विधमान कोरोना भाईरस (COVID-19 ) माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सम्पुर्ण वडामा सामाग्रीहरु वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. 1 र 8 मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ

वडा नं.2,3 ,4,5,6,7,9मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितर

यस हरिपुर न.पा. ले विधमान कोरोना भाईरस (COVID-19 ) माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सम्पुर्ण वडामा सामाग्रीहरु वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आज वडा नं. 2,3,4,5,6,7,9 मा साबुन,बाल्टीन तथा मास्क लगायत अत्यावशयक सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ ,बाकी वडा न.1 र 8 मा भोलि  बिहान गरिने छ ।

Quarantine Place को व्यबस्थापन

यस हरिपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको  शंका गरिएका व्यक्तिहरु लाई राख्न को लागि को उचित Quarantine  Place को व्यबस्थापन गरेको छ । कृपया सबै जना सचेत रहन अनुरोध गर्दछौं । 
#StayHome #StaySafe #Covid-19
More info : www.haripurmun.gov.np

कार्यालयमा HAND WASH STATION (ह्याण्ड वास स्टेसन) स्थापना

हरिपुर नगरपालिकाले विश्वमा विधमान नोवल कोरोना भाईरस (COVID-19 ) नभित्रियोस भनेर पुर्व तयारी स्वरुप कार्यालयमा HAND WASH STATION (ह्याण्ड वास स्टेसन) स्थापना गरेको छ । यस भाईरसबारे सबै सचेत रहन समेत आग्रह गर्दछौँ ।

Pages