जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राज कुमार दास सरको स्वागत कार्यक्रम

यस हरिपुर नगरपालिका कार्यालयमा सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राज कुमार दास सरलाई स्वागत गर्दाको केहि झलकहरू ।

#Haripur #WelcomeCAO #HaripurMun

Pages