जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना । (कृषि शाखा)

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना । (कृषि शाखा)

#haripurmun #Haripur #agriculture

visit us : http://haripurmun.gov.np

twitter handle : @haripurmun

नतिजा प्रकाशनको सुचना ।

नतिजा प्रकाशनको सुचना ।

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

साक्षरता कार्यक्रमका लागि सुपरभाईजर र सहजकर्ता (करार सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

#haripurmun #Notice #Education #vacancy

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

Pages