जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

आवासीय कृषि यान्त्रीकरण तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

तराई क्षेत्रका युवा उधमी कृषकहरुका लागि आवासीय कृषि यान्त्रीकरण तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages