जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक बिदा बारे सुचना ।

सार्वजनिक बिदा बारे सुचना ।

#Holiday #Haripur #HaripurMun

URL: www.haripurmun.gov.np

Twitter : @haripurmun

पशु सेवा शाखाको अनुदानमा च्याफ कटर वितरण सम्बन्धी सुचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको अनुदानमा च्याफ कटर वितरण सम्बन्धी सुचना ।

#Haripur #HaripurMun #Veterinary

कोराना खोप (Covid-19 Vaccine ) सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको कोराना खोप (Covid-19 Vaccine ) सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

#Haripur #HaripurMun #Covid19Vaccine

सम्पुर्ण वडाहरूमा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिकाले सम्पुर्ण वडाहरूमा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका केही झलक हरु....

#Haripur #Agriculture #HaripurMun

वडा नं. १ मा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिकाले वडा नं. १ मा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला तथा कृषक दिवस कार्यक्रम सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका केही झलक हरु....

उधमशिलता विकास तालिम (TOPE/TOSE ) सुरु

यस हरिपुर नगरपालिकाले आज देखि गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उधमशिलता विकास तालिम (TOPE/TOSE ) सुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका केहि झलक हरू....

Pages