जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

Happy Global Handwashing Day to all

Happy Global Handwashing Dat to all :

मिचिमिची साबुन-पानीले हात धुने गरौँ, बिभिन्न रोगबाट आफु बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ ।

डिजे बाजा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सुचना ।

डिजे बाजा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सुचना ।

more info: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle : @haripurmun

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा ।

#SubEngineer #Exam

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

Jamal Ahamad Sucharu Khadka

Pages